دسته بندی ها
 • فایلهای متنی
  پاورپوینت،اصول تجارت و کسب و کار اينترنتي،207 اسلاید،pptx

  پاورپوینت،اصول تجارت و کسب و کار اينترنتي،207 اسلاید،pptx

  این پاورپوینت در مورد اصول تجارت و کسب و کار اينترنتي در 207 اسلاید و شامل اصول تجارت و کسب و کار اينترنتي،تجارت،تجارت الکترونیک،کسب ...
  قیمت : 17,000 تومان
  توضیحات بیشتر + دانلود
  پاورپوینت،تعریف بودجه و بودجه بندي سرمايه اي در مدیریت مالی،124 اسلاید،pptx

  پاورپوینت،تعریف بودجه و بودجه بندي سرمايه اي در مدیریت مالی،124 اسلاید،pptx

  این پاورپوینت در مورد تعریف بودجه و بودجه بندي سرمايه اي در مدیریت مالی در 124 اسلاید و شامل ،تعریف بودجه و بودجه بندي سرمايه اي در مدیریت ...
  قیمت : 13,000 تومان
  توضیحات بیشتر + دانلود
  پاورپوینت،بودجه و بودجه ریزی 1 و 2 ،267 اسلاید،pptx

  پاورپوینت،بودجه و بودجه ریزی 1 و 2 ،267 اسلاید،pptx

  این پاورپوینت در مورد بودجه و بودجه ریزی ، در 267اسلاید و شامل پاورپوینت،بودجه و بودجه ریزی ،بودجه و بودجه بندي سرمايه اي،بودجه ریزی و مفاهیم اصلی بودجه بندی,بودجه ...
  قیمت : 15,000 تومان
  توضیحات بیشتر + دانلود
  پاورپوینت،بودجه و بودجه بندي سرمايه اي،222 اسلاید،pptx

  پاورپوینت،بودجه و بودجه بندي سرمايه اي،222 اسلاید،pptx

  این پاورپوینت در مورد بودجه و بودجه بندي سرمايه اي در 222اسلاید و شامل،بودجه و بودجه بندي سرمايه اي،بودجه ریزی و مفاهیم اصلی بودجه بندی,بودجه و بودجه بندی ...
  قیمت : 18,000 تومان
  توضیحات بیشتر + دانلود
  پاورپوینت،بودجه ریزی و مفاهیم اصلی بودجه بندی،148 اسلاید،pptx

  پاورپوینت،بودجه ریزی و مفاهیم اصلی بودجه بندی،148 اسلاید،pptx

  این پاورپوینت در مورد بودجه ریزی و مفاهیم اصلی بودجه بندی در 148اسلاید و شامل بودجه ریزی و مفاهیم اصلی بودجه بندی،بودجه و بودجه بندی در مدیریت,مدیریت,بودجه,بودجه بندی,تعريف بودجه ...
  قیمت : 16,000 تومان
  توضیحات بیشتر + دانلود
  پاورپوینت،بودجه و بودجه بندی در مدیریت،65 اسلاید،pptx

  پاورپوینت،بودجه و بودجه بندی در مدیریت،65 اسلاید،pptx

  این پاورپوینت در مورد بودجه و بودجه بندی در مدیریت در 65 اسلاید و شامل، بودجه و بودجه بندی در مدیریت،مدیریت،بودجه،بودجه بندی،تعريف بودجه و تاريخچه بودجه نويسي ،مراحل ...
  قیمت : 15,000 تومان
  توضیحات بیشتر + دانلود
  پاورپوینت،درز ساختمان و انواع درزهای انبساطی،46 اسلاید،pptx

  پاورپوینت،درز ساختمان و انواع درزهای انبساطی،46 اسلاید،pptx

  این پاورپوینت در مورد درز ساختمان و انواع درزهای انبساطی در46 اسلاید و شاملدرز ساختمان و انواع درزهای انبساطی،درز انبساط و درز انقطاع (درز ژوئن) ، ...
  قیمت : 12,000 تومان
  توضیحات بیشتر + دانلود
  پاورپوینت،نانو فناوری،73 اسلاید،pptx

  پاورپوینت،نانو فناوری،73 اسلاید،pptx

  این پاورپوینت در مورد فناوری نانو در 73اسلاید و شامل فناوری نانو و روش های سنتز نانو مواد،فناوری نانو و کاربرد آن در کشاورزی،فناوری نانو، ...
  قیمت : 15,000 تومان
  توضیحات بیشتر + دانلود
  پاورپوینت،فناوری نانو و روش های سنتز نانو مواد،82 اسلاید،pptx

  پاورپوینت،فناوری نانو و روش های سنتز نانو مواد،82 اسلاید،pptx

  این پاورپوینت در مورد فناوری نانو و روش های سنتز نانو مواد در 82اسلاید و شامل فناوری نانو و روش های سنتز نانو مواد،فناوری نانو و کاربرد آن در ...
  قیمت : 15,000 تومان
  توضیحات بیشتر + دانلود
  پاورپوینت،فناوری نانو و کاربرد آن در کشاورزی،105 اسلاید،pptx

  پاورپوینت،فناوری نانو و کاربرد آن در کشاورزی،105 اسلاید،pptx

  این پاورپوینت در مورد فناوری نانو و کاربرد آن در کشاورزی در 105اسلاید و شامل فناوری نانو و کاربرد آن در کشاورزی،فناوری نانو، نانوتکنولوژی،نانوفناوري ،نانو،مواد نانو،علم نانو ،کاربردها و ...
  قیمت : 15,000 تومان
  توضیحات بیشتر + دانلود
  1 2 3 4 5 6