دسته بندی ها
 • فایلهای متنی
  پاورپوینت،برنامه ریزی بازاریابی عمومی و بازاریابی بیمه مخصوص،63 اسلاید،pptx

  پاورپوینت،برنامه ریزی بازاریابی عمومی و بازاریابی بیمه مخصوص،63 اسلاید،pptx

  این پاورپوینت در مورد برنامه ریزی بازاریابی عمومی و بازاریابی بیمه مخصوص در 63اسلاید و شامل، برنامه ریزی بازاریابی عمومی و بازاریابی بیمه مخصوص،بازاریابی در مدیریت بازاریابی،مفاهیم مدیریت بازار ...
  قیمت : 11,000 تومان
  توضیحات بیشتر + دانلود
  پاورپوینت،اهداف بازرگانی و سازمان بازاریابی در مدیریت بازاریابی،58 اسلاید،pptx

  پاورپوینت،اهداف بازرگانی و سازمان بازاریابی در مدیریت بازاریابی،58 اسلاید،pptx

  این پاورپوینت در مورد اهداف بازرگانی و سازمان بازاریابی در مدیریت بازاریابی در 58 اسلاید و شامل، اهداف بازرگانی و سازمان بازاریابی در مدیریت بازاریابی،محیط بازاریابی در مدیریت بازاریابی،مفاهیم ...
  قیمت : 15,000 تومان
  توضیحات بیشتر + دانلود
  پاورپوینت،اندازه گیری کمی بازار و پیش بینی فروش ،80 اسلاید،pptx

  پاورپوینت،اندازه گیری کمی بازار و پیش بینی فروش ،80 اسلاید،pptx

  این پاورپوینت در مورد اندازه گیری کمی بازار و پیش بینی فروش در مدیریت بازاریابی در 80 اسلاید و شامل اندازه گیری کمی بازار و ...
  قیمت : 13,000 تومان
  توضیحات بیشتر + دانلود
  پاورپوینت،نیازها و رفتار خریداران در مدیریت بازاریابی،43 اسلاید،pptx

  پاورپوینت،نیازها و رفتار خریداران در مدیریت بازاریابی،43 اسلاید،pptx

  این پاورپوینت در مورد نیازها و رفتار خریداران در مدیریت بازاریابی در 43 اسلاید و شامل نیازها و رفتار خریداران در مدیریت بازاریابی،انواع بازارو محیط ...
  قیمت : 12,000 تومان
  توضیحات بیشتر + دانلود
  پاورپوینت،تقسیم بازار و تعیین بازار هدف در مدیریت بازاریابی ،85 اسلاید،pptx

  پاورپوینت،تقسیم بازار و تعیین بازار هدف در مدیریت بازاریابی ،85 اسلاید،pptx

  این پاورپوینت در مورد تقسیم بازار و تعیین بازار هدف در مدیریت بازاریابی در 85 اسلاید و شامل تقسیم بازار و تعیین بازار هدف در ...
  قیمت : 14,000 تومان
  توضیحات بیشتر + دانلود
  پاورپوینت،انواع بازارو محیط بازاریابی در مدیریت بازاریابی،76 اسلاید،pptx

  پاورپوینت،انواع بازارو محیط بازاریابی در مدیریت بازاریابی،76 اسلاید،pptx

  این پاورپوینت در مورد انواع بازارو محیط بازاریابی در مدیریت بازاریابی در 76 اسلاید و شامل انواع بازارو محیط بازاریابی در مدیریت بازاریابی،مفاهیم مدیریت بازار در بازاریابی و مدیریت ...
  قیمت : 14,000 تومان
  توضیحات بیشتر + دانلود
  پاورپوینت،مفاهیم مدیریت بازار در بازاریابی و مدیریت بازار،50 اسلاید،pptx

  پاورپوینت،مفاهیم مدیریت بازار در بازاریابی و مدیریت بازار،50 اسلاید،pptx

  این پاورپوینت در مورد مفاهیم مدیریت بازار در بازاریابی و مدیریت بازار در 50 اسلاید و شامل مفاهیم مدیریت بازار در بازاریابی و مدیریت بازار،بازاریابی ومدیریت کسب و کار،بازاریابی،مدیریت ...
  قیمت : 13,000 تومان
  توضیحات بیشتر + دانلود
  پاورپوینت،اصول بازاریابی و مدیریت بازار،367 اسلاید،pptx

  پاورپوینت،اصول بازاریابی و مدیریت بازار،367 اسلاید،pptx

  این پاورپوینت در مورداصول بازاریابی و مدیریت بازار در 367 اسلاید و شامل اصول بازاریابی و مدیریت بازار،بازاریابی ومدیریت کسب و کار،بازاریابی،مدیریت کسب و کار،انواع بازاریابی،بازاریابی و بازار شناسی،تعاریف ...
  قیمت : 17,000 تومان
  توضیحات بیشتر + دانلود
  پاورپوینت،بازاریابی و مدیریت کسب و کار،84 اسلاید،pptx

  پاورپوینت،بازاریابی و مدیریت کسب و کار،84 اسلاید،pptx

  این پاورپوینت در مورد بازاریابی ومدیریت کسب و کار در 84اسلاید و شامل بازاریابی ومدیریت کسب و کار،بازاریابی،مدیریت کسب و کار،انواع بازاریابی،بازاریابی و بازار شناسی،تعاریف بازاریابی ،وظايف مدير بازاريابي ...
  قیمت : 16,000 تومان
  توضیحات بیشتر + دانلود
  پاورپوینت،ازدواج و طلاق و راهکارها،111 اسلاید،pptx

  پاورپوینت،ازدواج و طلاق و راهکارها،111 اسلاید،pptx

  این پاورپوینت در مورد ازدواج و طلاق و راهکارها در 111 اسلاید و شاملازدواج و طلاق و راهکارها،ازدواج و آسیب شناسی خانواده،ازدواج ،آسیب شناسی خانواده؛تحولات سن ازدواج، طلاق،روانشناسی ازدواج،ازدواج ...
  قیمت : 16,000 تومان
  توضیحات بیشتر + دانلود
  1 2 3 4 5 6